KARBONFOTAVTRYKK

Vi måler effekten karbonfotavtrykket fra produktene våre har på miljøet. Et verktøy kalt 2030 Calculator, av Doconomy, bruker et forenklet verktøy for livssyklusanalyse som lar bedrifter måle sin påvirkning på miljøet. Dette måles ved å analysere miljøeffektene gjennom ulike stadier, fra utvinning av råvarer og produksjon, til slutten av livssyklusen.

Dataene hentet fra Doconomy lar oss se hvilke områder vi kan forbedre oss på – samt hvilke av våre modifikasjoner som har hatt størst effekt. Samtidig har vi som mål, å være åpne med resultatene oppnådd gjennom strategiske modifikasjoner og ny implementering, som også lar våre kunder holde seg informert og oppdatert.

Bold Collection