Reklamasjonsportal

Det er svært viktig at du som kunde undersøker produktene dine nøye ved ankomst. Hvis det er noen produkter som er ødelagte eller skadet når du mottar forsendelsen, ber vi deg sende inn en klage her.

Oppgi bestillingsnummer og legg ved bilder av det skadede produktet, samt en beskrivelse av problemet.

Garantien fra NUDIENT dekker ikke:

  • Feil eller skade forårsaket av feil bruk/uforsiktighet (slag, bulker, klemskader, montering/demontering, produkter er sluppet ned, osv.) eller ulykker.
  • Estetiske modifikasjoner, defekter og skader forårsaket av normal slitasje og aldring (mindre riper, slitasje, endringer i form eller fargeflassing, etc.).
  • Installasjonsfeil, inkludert bobler, støv og sprekker.
  • Defekter og skader på grunn av tap, tyveri, brann, vann, naturkatastrofer, ekstrem kulde eller ekstrem varme.
  • Unnlatelse av å følge instruksjonene for vedlikehold kan gjøre garantien ugyldig.
  • Garantien dekker kun selve produktet; telefoner dekkes ikke av garantien.

Produkter kjøpt fra en forhandler kan ikke byttes eller kreves tilbake hos oss. Ta kontakt med din forhandler angående problemet ditt.

Garantien fra NUDIENT dekker:

  • NUDIENT-garantien er gyldig i 1 år etter kjøp
  • Garantien dekker produksjonsfeil, inkludert form, lim og sømmer.
  • Denne garantien dekker kun selve produktet, ikke telefoner. Ved et garantitilfelle ber vi deg ta kontakt med kundestøtten vår og oppgi bestillingsnummeret ditt, en detaljert beskrivelse av problemet og bilder av saken. Hvis produktet dekkes av vår garanti, gir det kunden rett til et tilsvarende produkt.
  • Vær oppmerksom på at kompensasjon ikke utbetales dersom produktet ikke dekkes av vår garanti.

Produkter kjøpt fra en forhandler kan ikke byttes eller kreves tilbake hos oss. Ta kontakt med din forhandler angående problemet ditt.

I tilfelle en tvist overholder vi alle avgjørelser truffet av den svenske myndigheten for forbrukerklager (ARN)