Å STYRKE GLOBAL ENDRING

Hos NUDIENT er vårt oppdrag å styrke den globale endringen, samtidig som vi bidrar til en renere jord ved å sette klare mål for kontinuerlig optimalisering og forbedring av våre interne og eksterne forretningsprosesser. 
Vi tror at små handlinger kan gi stor effekt, og vi er forpliktet til å gjøre en forskjell i verden gjennom vårt arbeid.

ÅPENHET

Å spore og måle vår daglige drift og produktenes miljøfotavtrykk for å identifisere forbedringsområder.

OPTIMALISERING AV ENERGI- OG RESSURSBRUK

Å sette mål for å optimalisere energi- og ressursbruk, med fokus på resirkulerte materialer for å redusere avfall og utslipp.

TIDE PARTNERSKAP

Å gi tilbake til samfunnet: Vi har inngått partnerskap med #tide ocean material® for å samle inn og resirkulere plastflasker fra havet, samtidig som vi også bruker resirkulerte materialer i produktene våre.

OPPLÆRING OG KUNNSKAP

Å spre bevissthet om viktigheten av resirkulering og ansvarlige valg i hverdagen for å drive endring og gjøre enkeltpersoner i stand til å ha en positiv innvirkning på miljøet.

Ett deksel, en flaske

For hvert deksel NUDIENT selger, vil Tide samle opp én plastflaske fra havet

1.000.000 FLASKER

Mens vi i øyeblikket arbeider med å gjøre forbedringer på områdene nevnt ovenfor, ser vi like stor verdi i eksterne initiativer. Vi presenterer derfor et samarbeid med #tide ocean material® som vil hjelpe oss med å samle inn én plastflaske fra havet for hvert deksel NUDIENT selger. Vi klarer kanskje ikke å slippe helt unna plast, men vi kan gi den en ny mening. Plastmaterialene våre er først og fremst 100 % resirkulert – hentet fra GRS-leverandører (global recycle standard). Målet vårt er å resirkulere 1.000.000 plastflasker som er hentet fra havet gjennom et samarbeid med organisasjonen Tide.

Journal