TRANSPORT / DRIFT

Per i dag foregår 70 % av våre forsendelser gjennom flyfrakt og 30 % gjennom sjøfrakt. Flyfrakt slipper ut omtrent 500 gram karbondioksid per kilometer, som er 47 ganger mer klimagasser enn sjøfrakt. Vi har derfor som mål å øke våre forsendelser gjennom sjøfrakt til 50 % i 2023, noe som vil hjelpe oss med å redusere våre karbonutslipp og miljøfotavtrykk.

I tillegg tilbyr vi for tiden fraktalternativer uten bruk av fossilt brensel i de fleste markedene våre. Dette tyder på å eliminere avhengigheten av fossilt brensel og finne bærekraftige alternativer. I 2023 har vi som mål å kunne tilby fossilfrie fraktalternativer i alle våre markeder.

I 2022 har vi også satt opp lokale lagre. Bortsett fra lageret vårt i Sverige, har vi nå lager i Tyskland og i USA. Disse lagrene gjør det mulig for oss å redusere karbonutslippene våre ved å distribuere lokalt og holde transportavstandene våre på et minimum.

Thin Collection