Vi er transparente

Vi kan helt ærlig si at vi i dag ikke er et 100 % bærekraftig selskap. Imidlertid gjør vi stadige forbedringer for å kunne bygge opp et fullstendig bærekraftig selskap i fremtiden.

Vi mener at bærekraft bør integreres i merkevarens DNA, uten å nødvendigvis markedsføre det.

Vi prøver kontinuerlig å minimere karbonavtrykket vårt, og vi er alltid ute etter å transportere produktene våre og justere emballasjen slik at den blir så miljøvennlig som mulig. I 2020 satser vi på å transportere minst 80 % av våre produkter med annet enn flyfrakt.

Vi forbedrer oss kontinuerlig

Vi prøver kontinuerlig å minimere karbonavtrykket vårt, og vi er alltid ute etter å transportere produktene våre og justere emballasjen slik at den blir så miljøvennlig som mulig.

100 % resirkulerbar emballasje

Vi har 100 % resirkulerbar emballasje (ikke plast) som vi bruker til alle produktene våre fremover, da det er en del av vår bærekraftstrategi.

Samarbeid

Hos Nudient tror vi at bærekraft ikke bare måles ved å redusere karbonavtrykket, men også ved innsatsen som gjøres for å gjøre livet bedre for andre. Vi investerer derfor i to typer prosjekter:

We offset our carbon footprint via Ecologi

Klimaavtrykk

Hos Nudient investerer vi også i prosjekter som fjerner klimagasser. Vi investerer bare i de beste CO2-reduksjonsprosjektene, som har «Gold Standard»-sertifisering, noe som betyr at pengene går til prosjektene som rangerer høyest og som gir størst mulig innvirkning. Vi investerer for tiden i utvinning av deponigass i Istanbul.

Les mer

Treplanting

Det er nå kjent at et av de beste verktøyene for å takle klimakrisen og forhindre at temperaturene våre stiger over 1,5 °C, er å plante trær. De er også avgjørende for å forhindre økologisk kollaps. Vi støtter for øyeblikket den peruanske beskyttelsen av Amazonas.

Les mer

Bidrar til å gjøre livet bedre for andre

«Hand in Hand» bygger på en selvhjelpsmodell som hjelper mennesker i fattigdom med å utvikle kunnskap og ferdigheter som trengs for å starte og drive en virksomhet – fra å finne en forretningsmodell, til å styre selskapets økonomi og markedsføring. I et år får de kunnskap og verktøy som gjør at de kan starte egne virksomheter og ta eget ansvar for å bli økonomisk uavhengige.

Ved å sponse «Hand in Hand» hjelper vi både kvinner og menn med å skape veier ut av fattigdom og barnearbeid.

Bli med i Nudient Studio-fellesskapet