VÅR VISJON

Hos NUDIENT, vi tror bærekraftige tiltak bør gjennomsyre hele selskapet. Bak enhver beslutning vi tar, fra typen kontorrekvisita vi kjøper til hvilke fraktalternativer vi tilbyr kundene våre, prioriterer vi sterkt det å omfavne en fremtid med lavt utslipp.

Metodikken vi følger består av tre pilarer som trer frem på tvers av alle avdelinger.

1. ÅPENHET: Å GJØRE INNSATSEN VÅR SYNLIG

Ved å spore vår daglige drift kan vi måle og finne de største utslippskildene våre. Ved å gjøre det får vi en tydelig innsikt i hvilke områder vi kan forbedre oss på og videreutvikle for en grønnere morgendag. Et eksempel på åpenhet hos NUDIENT inkluderer å følge miljøfotavtrykket til produktene våre fra start til slutt.

2. ENERGI- OG RESSURSEFFEKTIVITET

Basert på de tidligere beregningene, er vårt neste skritt å sikre at vi setter opp klare mål for hvordan vi effektivt kan optimalisere energi- og ressurseffektiviteten vår. For eksempel, ved å endre materialvalget for Thin Case fra 0 til 100 % resirkulert plast i 2022, har vi redusert vår karbonpåvirkning.

3. Å GI TILBAKE TIL FELLESSKAPET

Mens vi i øyeblikket arbeider med å gjøre forbedringer på områdene nevnt ovenfor, ser vi like stor verdi i eksterne initiativer. Vi presenterer derfor et samarbeid med #tide ocean material® som vil hjelpe oss med å plukke én plastflaske fra havet for hvert solgte deksel.

Thin Collection