DESIGNPRINSIPPER

De avgjørende delene som avgjør vårt miljøfotavtrykk, fremheves ved å gjennomgå alle faser av produktutviklingsprosessen.

DESIGN/ OPPBYGGING

Før vi setter et nytt produkt til verden, spør vi oss alltid "Hvorfor?" Et nytt produkt bør være et positivt tilskudd til produktporteføljen. Det kan være en ny funksjon, produsert på en mer bærekraftig måte eller det kan utfordre gjeldende normer i materialvalg. Produktene våre skal ha et formål som går lenger enn å være dekorative. Vi ønsker å møte brukernes behov på en innovativ måte. Selv på et tidlig stadium av produktutviklingen bestemmes de langsiktige kostnadene. Å minimere mengden materialer og å vurdere alternative materialer som er fornybare og/eller resirkulerte, er avgjørende i disse tidlige delene av utviklingen. Derfor vurderer vi alltid disse spørsmålene tidlig i prosessen.

PRODUKSJON

Vi er alltid på utkikk etter forbedringer på produksjonsstadiet: Dette innebærer hvilke materialer vi bruker (beveger oss mot å bruke 100 % resirkulert PC-plast i alle produkter). Vi vurderer også hvilken type transport vi bruker for å sende produktene våre, med stort fokus på å øke andelen produkter som sendes sjøveien. Emballasjen vår er alltid resirkulert, resirkulerbar og/eller biologisk nedbrytbar. BRUK Produktene våre er utviklet for å beskytte mer verdifulle gjenstander: for eksempel iPhone. I bruksfasen er det avgjørende at produktene våre gjør dette godt - for å unngå behovet for å kjøpe ny teknologi. Videre er det av stor betydning at sortimentet tilpasser seg endrede krav fra kundene våre ved å tilpasse designet til nye modeller og funksjoner.

BRUK

Produktene våre er utviklet for å beskytte mer verdifulle gjenstander: for eksempel iPhone. I bruksfasen er det avgjørende at produktene våre gjør dette godt - for å unngå behovet for å kjøpe ny teknologi. Videre er det av stor betydning at sortimentet tilpasser seg endrede krav fra våre kunder ved å tilpasse designet til nye modeller og funksjoner.

AVSLUTTE EN LIVSSYKLUS

All emballasjen vår er laget av fornybare, resirkulerte materialer. Emballasjen er plastfri og resirkulerbar. Hos NUDIENT arbeider vi alltid med en modell for sirkularitet. Et av våre største mål er å skape en bærekraftig loop når kundene våre er ferdige med å bruke produktene våre.

Thin Collection